17 kvinder har valgt at dele deres historier i forbindelse med kampagnen #hardutagetstilling.

Kvinderne har selv valgt, om de vil stå frem med navn og billede, om de ville stå frem med navn uden billede, om de ville bruge et alias eller om de helst bare vil være anonyme. Deres historier er vigtige i debatten om prostitution og køb af seksuelle ydelser, for selvom en lille gruppe kvinder mener at have taget et frit valg om at gå ind i prostitution, så er der for et flertal tale om forskellige omstændigheder, ganske ofte seksuelle overgreb i barndommen, som har banet vejen ind i prostitution.

Købere af seksuelle ydelser ved som oftest godt, at det de gør er forkert. Derfor er købere også ofte ambivalente omkring deres handlinger og derfor står de sjældent frem og fortæller om deres handlinger. Vi håber at de mænd vil læse disse kvindernes beretninger og tage op til overvejelse, om deres seksuelle lyst vejer tungere end sårbare kvinders skæbne.

X