Image6 2Prostitution kan sammenlignes med andre typer af erhverv
Nej, prostitution kan ikke sammenlignes med andre typer af erhverv. Selvom der i andre typer af erhverv kan forekomme vold eller overgreb, så forekommer de ikke i en grad, hvor det mere er reglen end undtagelsen, og i andre typer af erhverv fører det kun sjældent til udpræget vold eller voldtægter. I prostitution hersker der ofte den opfattelse, at overgreb er en arbejdsrisiko, man må tage med og acceptere, og vold og overgreb anmeldes stort set aldrig, dels fordi politiets synlighed skader forretningen og købernes ønske om anonymitet, og dels fordi det er de færreste af dem der befinder sig i prostitution, som betaler skat. I Tyskland, hvor prostitution og sexkøb er lovligt og anses som et anerkendt erhverv, og hvor der findes omkring 400.000 prostituerede, har kun ca. 100 af dem en ansættelseskontrakt. De fleste af de adspurgte siger, at de ikke ønsker en kontrakt, fordi de kun ser prostitution som en midlertidig løsning på et pengeproblem, og gerne vil ud af det hurtigt igen. Samtidig er de bekymrede for, om en ansættelseskontrakt kan betyde, at de så ikke længere er herre over deres egen situation, og ikke længere vil have tilladelse til at afvise købere. Derudover findes der ikke et andet erhverv, hvor et køn i så udpræget grad er tingsliggjort og anvendes som objekt for et andet køns tilfredsstillelse.

 

Handicappede har også ret til sex
Undersøgelser viser, at den typiske køber af seksuelle ydelser er en mand i fast forhold, ofte med små eller større børn. Der er altså intet der viser, at handicappede er større forbruger end andre. Tværtimod, så bruges det ofte som et argument der skal fjerne fokus fra prostitutionens egentlige storforbrugere, nemlig den almene danske mand, som ikke har noget brugbart argument for at gøre det. Der er intet der påviser, at mennesker som ikke har et aktivt sexliv, skulle have ringere livskår end andre. Det der er fundamentalt og nødvendigt for alle mennesker, er kærlighed, omsorg og respekt. At vi føler os afholdt af andre, og at andre har lyst til at tilbringe tid sammen med os. Men sex er ikke en menneskeret eller et behov, som resolut skal indfries af andre mennesker. Der findes et hav af seksuelle hjælpemidler, som handicappede kan benytte. Derudover er det interessant, at det hovedsageligt er mandlige handicappede, som bruger prostituerede.

 

Et forbud fjerner ikke prostitution
Nej, et forbud fjerner ikke prostitution. Det ville være en naiv tanke. Men målet med et forbud er at mindske udbud og efterspørgsel. At sende et signal om, at sexkøb ikke er ligeværdigt eller acceptabelt. Samtidig vil det påvirke vores kultur, så nye generationer vokser op med en anden og sundere holdning, end den der præger vores samfund nu. Det viser sig tydeligt i rapporter om den svenske sexkøbslov, hvor en stor andel af de 76 % der ønsker at holde fast i sexkøbsloven, er unge mennesker. Samtidig gør en sexkøbslov det svært, at bedrive rufferi, bordelvirksomhed og menneskehandel, da man på grund af loven er nødsaget til konstant at flytte sin ”virksomhed”, for ikke at blive taget af politiet. Det vil samtidig komplicere en mulig kundekontakt, så de handlede kvinder ikke er så nemme at ”afsætte” og tjene penge på. Den eneste måde man kan mindske ruffere og deres udnyttelse af mennesker, er altså ved at indføre et forbud mod købesex.

 

Prostitution er et frit valg
Spørgsmålet er, om det frie valg baserer sig på en psykologisk frihed, og en velovervejet beslutning, eller om det bliver en mulighed, fordi en række omstændigheder har peget i den retning. Vi mener ikke, at en eneste person med sit selvværd i behold, vælger at lade sig prostituere. Selvom en del prostituerede forklarer det med, at de elsker sex, så handler prostitution på ingen måde om kvinders seksualitet eller lyst. Det handler alene om mandens behov. Andre fortæller, at de gør det for pengenes skyld, hvorfor der igen er tale om omstændigheder, der kan gøre det nødvendigt, at lade sig prostituere, hvorfor der ikke er tale om lyst eller frihed men om nød.

 

Jeg kender en lykkelig luder
Det ændrer altså ikke på, at prostitution er et globalt problem, og at man er nødt til at se ud over sin egen næsetip, og forholde sig til de problemer der er på verdensplan, hvor kvinder, ofte fra fattige lande, udnyttes i prostitutionsindustrien, og disse kvinder udnyttes også i både Holland, Tyskland og New Zealand, hvor prostitution og bordeldrift er lovligt. Derudover er det et fællestræk, at de fleste prostituerede føler sig enormt ”lykkelige”, når de forsvarer deres liv i prostitution, men først efter de forlader prostitution, bliver i stand til at se objektivt på det miljø de har befundet sig i. Det kan være enormt forblændende at opleve en prostitueret, som lever det vilde, frie og spontane liv, og som lader til at have opnået en form for økonomisk frihed. Men ofte er den prostituerede en eminent performer. Hun performer jo konstant. Er sød, smilende, imødekommende og flirtende – det SKAL hun jo være, hvis hun gerne vil tjene penge. Og lige præcis den facade anvender den prostituerede i mange andre sammenhænge også.

 

Kvinder tager ikke skade af at prostituere sig
Der er efterhånden mange tidligere prostituerede, som, alene i Danmark, har taget mod til sig, og fortalt om deres oplevelser i og med prostitution. Alle sammen fortæller de om manglende grænsesætning, lavt selvværd, seksuelle krænkelser, vold og overgreb i tiden som prostitueret, og om depression, angst, PTSD, søvnproblemer, misbrug, selvhad, problemer med tilknytning, tillid og nære relationer, efter de er kommet ud af prostitution. En psykolog, som har arbejdet med prostituerede og tidligere prostituerede fortæller, at de mange kvinder hun har mødt, stort set alle sammen har en række fælles træk, og at hun er overbevist om, at de der har været i prostitution, generelt er mere krænkede, end de var, da de gik ind i prostitution.

 

Prostitution er kvinders ældste erhverv
Prostitution er IKKE kvindens ældste erhverv. Det er landbrug og jordmoderi. Og argumentet holder ikke. Det ville svare til, at fordi der altid havde været slaveri, så skulle vi ikke bekæmpe det nu eller bekæmpe den massive menneskehandel der finder sted i forhold til udnyttelsen af billig arbejdskraft. Desuden er prostitution ikke et erhverv, men en nødløsning. For prostitution er fornedrende. Her underlægger kvinder sig samfundets norm om, at mænd altid skal have adgang til sex. Til gengæld er prostitution undertrykkelse, så hvis prostitution virkelig er så gammelt, som tilhængerne siger det er, så er det omvendt mænds ældste form for seksualiserende vold mod kvinder. At bruge argumentet ”Det er kvinders ældste erhverv” er en nedgørende måde at banalisere prostitueredes lidelser på, og samtidig fralægge sig ethvert ansvar, bare fordi det skulle være kvinders ældste erhverv. Omvendt må det i så fald, være mænds ældste undskyldning.

 

Prostitution har altid eksisteret
Det samme har slaveri, prostatakræft og mord. Men det er jo ikke ensbetydende med, at vi så vender det blinde øje til, og stopper med at handle, behandle eller lovgive omkring det. Før i tiden var det også tilladt at begå vold mod sin hustru. Og for knap så længe siden var det tilmed tilladt at slå sine børn. I dag har vi ændret holdning til mange af de ting. Vi må ikke længere slå hverken voksne eller børn, og hvis vi gør det, så bliver vi straffet for det. Omvendt, så sker det jo stadig, men vi forsøger netop med lovgivning, at ændre holdninger og styrke indsatsen imod vold.

 

Kvinder har ret til at bestemme over deres egen krop
Vi mener ikke, at det alene handler om den enkeltes ret til at bestemme over sin egen krop, men om hvilken betydning det har for et samfund, hvis man anerkender retten til at købe et andet menneske, som ikke blot sælger en vare eller leverer en ydelse, men som underkender sin krops tegn, signaler, lyst og dømmekraft, for at tjene penge – og som samtidig kan have så mange forskellige årsager som baggrund, at vi ikke med garanti kan vide, om den prostituerede helt oprigtigt er afklaret med sit valg. Det handler ikke om at forfølge den lille gruppe af kvinder, som udtaler at være glade og tilfredse med deres valg, men om at beskytte de tusindvis af andre kvinder (bare her i Danmark), som ikke er glade og afklarede, som lider under deres valg, som udsættes for vold og overgreb, som har en lang række af psykiske lidelser, som er i misbrug, eller som endnu værre, er tvunget af bagmænd til at prostituere sig.

 

Hvis vi forbyder prostitution bliver det gemt væk i skumle baggårde
Prostitution er allerede gemt væk i skumle baggårde. Det er ikke sådan, at vi går forbi bordeller, der blinker med neonlys. Vi ser heller ikke sexkøbere, der med rank ryg vandrer ind i de skumle baggårde. Prostitution er ikke alment accepteret, og derfor er prostitution gemt så godt af vejen, at mennesker med deres fornuft i behold, ikke bliver konfronteret med det. Det er heller ikke uden grund, at naboer har klaget over bordeller, som har været placeret i opgange, hvor beboere har oplevet af blive antastet af købere. En væsentlig årsag til den ønskede diskretion fra køberens side er, at de som regel er i et fast i forhold, og derfor ikke ønsker at tiltrække sig nogen som helst form for opmærksomhed, når de går ind på et bordel.

 

Prostituerede får ringere arbejdsvilkår, hvis sexkøbere kriminaliseres
Der er intet der tyder på, at prostituerede får ringere arbejdsvilkår, hvis sexkøb kriminaliseres. Tværtimod. Undersøgelser fra Sverige viser, at flere prostituerede føler, at de har langt større magt over deres situation nu, hvor de kan anmelde en køber, uden selv at blive straffet, og at de samtidig oplever at de bliver taget alvorligt og møder respekt hos politiet. Det er sandt, at handlen ikke kan foregå i det åbenlyse af hensyn til køber, men faktum er, at handlen heller ikke foregår i det åbne nu, hvor prostitution og køb af seksuelle ydelser er lovligt. Køberne ønsker nemlig fuld anonymitet og diskretion, uanset om prostitution og sexkøb er tilladt eller ej. Samtidig er der meget der tyder på, at det ikke er de prostituerede selv, der ønsker en anerkendelse af prostitution som erhverv. De fleste af dem lever et dobbeltliv, og anser ikke prostitution som et karrierevalg, men som en midlertidig løsning på et økonomisk problem.

 

Prostitution er ikke anderledes fra kvinder i baren, som får drinks i bytte for sex
Jo, prostitution er meget anderledes. Den prostituerede udvælger ikke selv hvem hun er sammen med. Pengene er en drivkraft, og derfor bliver køberne lagt under én kam, så pengene er den motiverende faktor, i forhold til at tage imod køberen. I byen udvælger kvinden selv hvem hun ønsker at tage hjem sammen med. Samtidig har kvinden i byen i de fleste tilfælde, kun sex med den udvalgte i baren, hvorimod den prostituerede ofte har op mod 6-8 købere på en vagt på et bordel. Når en kvinde i byen tager hjem sammen med en fyr, så finder de ud af løbende, hvad de har lyst til, og her er lysten en væsentlig drivkraft, som ikke spiller ind hos den prostituerede. Hos den prostituerede er der kun fokus på køberens behov. Det behov indfrier den prostituerede, mod de penge, der ligger forud for aftalen. I byen er parterne jævnbyrdige, der findes altså en gensidig respekt, som ikke på spil i handlen med den prostituerede. Her er den prostituerede underlagt køberens seksuelle præference, fordi pengene reducerer den prostituerede til en vare.

 

Forbud har ingen effekt mod noget som helst
Lovgivning har til hensigt at skabe rammer for et trygt samfund. Derfor har vi f.eks. lovgivning vedrørende spirituskørsel, farthastighed, seksuel lavalder, rufferi, narko, vold og meget mere. Er lovgivning lig med at alle overholder loven? Nej, desværre. Men lovgivning giver mulighed for at straffe dem, som ikke gør. Lovgivning er med til at skabe tryghed, Og det bør også gælde i forhold til prostitution. Det faktum, at hver 7. sexkøber ikke interesserer sig for, om den kvinde han køber til seksuelle ydelser er handlet eller ej, viser med al tydelighed, at synet på kvinder og kvinders seksualitet ikke har ændret sig, og hvis det har, så er det til det værre, idet kvinders kroppe er blevet genstand for en markant markedsføringsstrategi og dermed en kapitalistisk objektivisering. Det er efterhånden almen viden, at kvinder med prostitutionserfaring er kommet mere skadet ud af prostitution, end de var, da de gik ind i prostitution.

X