Image6 2

Forbyd køb af seksuelle ydelser
Netværksgruppens
 – for kvinder med erfaring fra og som er ude af prostitution mener, at et forbud mod køb af seksuelle ydelser er nødvendigt, hvis man vil beskytte mennesker i prostitution, hvis man vil mindske udbud og efterspørgsel, hvis man vil begrænse menneskehandel og udnyttelsen af mennesker fra fattige lande og hvis man oprigtigt ønsker at være et ligestillet samfund med fokus på almene menneskerettigheder og samtidig ønsker at gøre op med den kvindeundertrykkelse der finder sted på verdensplan
.

 

Et forbud kan ikke stå alene
Et forbud slår ikke til, hvis det ikke støttes op af indsatser hele vejen rundt. Derfor mener vi, at der skal være en styrket indsats for at forebygge at unge havner i prostitution, herunder et fast tema som led i seksualundervisningen om prostitutionens skadevirkninger, en styrket indsats vedrørende politiets optrevling af rufferi, et forbud mod annoncering af seksuelle ydelser, et rådgivningscenter til mennesker der køber seksuelle ydelser, flere exittilbud til mennesker der ønsker at forlade prostitution, frit lejde i forbindelse med gæld til det offentlige, samt en anerkendelse af prostitutionens skadevirkninger og dermed gratis ubegrænset psykologhjælp til mennesker i og ude af prostitution.

 

Et forbud virker efter hensigten
I 1999 indførte Sverige, som det første land i verden, et forbud mod køb af seksuelle ydelser. I 2009 fulgte Norge med. Siden er Island, Frankrig, Nordirland, Canada og flere stater i USA fulgt med. Erfaringer viser, at forbuddet har begrænset antallet af kvinder i prostitution, og at det har fået kvindehandlen til at stagnere, imens den i andre EU-lande har været stigende. Loven har både i Norge og i Sverige ændret mænds syn på prostitution og dermed på forholdet mellem mænd og kvinder. Evalueringer har vist, at et forbud begrænser prostitution og menneskehandel, og at vold mod mennesker i prostitution ikke er eskaleret som en følge af kriminaliseringen.

 

EU anbefaler et forbud
I 2014 anbefalede EU-parlamentet sine medlemslande at indføre et forbud mod køb af seksuelle ydelser. Det kan du læse mere om her: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20140221IPR36644/Punish-the-client-not-the-prostitute

 

 

 

X